projektp.hr Profesionalne prevoditeljske usluge

projektp.hr
Title: Profesionalne prevoditeljske usluge
Keywords: prijevod, usluge prijevoda, prevoditeljske usluge, prevoditeljska agencija rijeka, sudski tuma?i i prevoditelji, prevo?enje s engleskog na hrvatski, prijevod s njema?kog na hrvatski
Description: Usluge prijevoda, lekture, lokalizacije
projektp.hr is ranked 22397504 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,118. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. projektp.hr has 43% seo score.

projektp.hr Information

Website / Domain: projektp.hr
Website IP Address: 144.76.168.182
Domain DNS Server: ns2.wmd-webprostor.com,ns1.wmd-webprostor.com

projektp.hr Rank

Alexa Rank: 22397504
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

projektp.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,118
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $338
Yearly Revenue: $4,118
Daily Unique Visitors 1,038
Monthly Unique Visitors: 31,140
Yearly Unique Visitors: 378,870

projektp.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 09 Aug 2016 01:45:30 GMT
Server nginx

projektp.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
prijevod 14 5.42%
usluge prijevoda 0 0.00%
prevoditeljske usluge 2 1.96%
prevoditeljska agencija rijeka 0 0.00%
sudski tuma?i i prevoditelji 0 0.00%
prevo?enje s engleskog na hrvatski 0 0.00%
prijevod s njema?kog na hrvatski 0 0.00%

projektp.hr Traffic Sources Chart

projektp.hr Similar Website

Domain Site Title

projektp.hr Alexa Rank History Chart

projektp.hr aleax

projektp.hr Html To Plain Text

Profesionalne prevoditeljske usluge DE EN Po?etna Usluge Prijevodi Jezi?ne kombinacije Prijevod web-stranice Tehni?ki prijevodi Prijevod ?ivotopisa, ovjereni prijevod diplome, ovjereni prijevod svjedo?be Prevo?enje pravnih dokumenata Ovjereni prijevodi Lokalizacija Lektura, redaktura i korektura Osiguranje kvalitete Terminolo?ke baze i glosari Cjenik Blog Kontakt Select Page Prijevodi Tra?ite profesionalne prevoditeljske usluge, ovjereni prijevod sudskog tuma?a? Kliknite na ikonu i pro?itajte vi?e o uslugama prijevoda i podru?jima u kojima prevodimo. Lektura Usluga lekture obuhva?a uklanjanje pravopisnih, gramati?kih i interpunkcijskih pogre?aka. Lektura je va?an dio procesa prevo?enja, no mo?e se naru?iti i kao zasebna usluga. Lokalizacija Lokalizacija je postupak kojim se proizvodi ili usluge – upute za uporabu, priru?nici, softveri, internetske stranice – prilago?avaju odre?enoj regiji ili zemlji. Saznajte vi?e klikom na ikonu. Prevoditeljska agencija PROJEKT P sa sjedi?tem u Rijeci tvrtka je za pru?anje prevoditeljskih usluga fizi?kim i pravnim osobama na hrvatski, bosanski, srpski, slovenski i makedonski jezik kao i s tih jezika na sve svjetske jezike. Osim klasi?nih pisanih prijevoda, na?i klijenti mogu naru?iti usluge ovjerenih prijevoda, lekture, simultanog i konsekutivnog prevo?enja. Na? je glavni cilj osigurati klijentima stru?ne i kvalitetne prijevode, prilagoditi se ?eljama i potrebama klijenta te izgraditi dugoro?nu i kvalitetnu poslovnu suradnju. Na? prevoditeljski tim ?ine iskusni i stru?ni prevoditelji, sudski tuma?i, profesori i izvorni govornici s vi?egodi?njim iskustvom u prevo?enju op?ih i stru?nih tekstova iz razli?itih podru?ja, kao ?to su gra?evinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, IT, automobilska industrija, medicina, financije i bankarstvo, turizam, marketing itd. Svoje dokumente nam mo?ete dostaviti osobno u na? ured na adresi Slavka Cindri?a 11 B, gdje smo dostupni svakoga radnog dana od 9 do 17 sati. Za sve upite o prijevodima slobodno se obratite i elektroni?kom po?tom na info@projektp.hr, a mi ?emo vam odgovoriti u najkra?em roku. Facebook Twitter Google Designed by Marko Koro?ec | Powered by Projekt P Impresum

projektp.hr Whois

Domain Name: PROJEKTP.HR